Trwa ładowanie...

Dział Nauki

Sympozja i konferencje

W celu rozwoju naukowego oraz pracy w najnowszych standardach postępowania zespół Centrum Fizjoterapii Urologicznej, Ginekologicznej, Proktologicznej UROSILESIA regularnie bierze udział w sympozjach i konferencjach naukowych.


Sympozjum naukowo-szkoleniowe Urologia 2008-standardy postępowania, najnowsze doniesienia. Katowice 21.11.2008 r.

Urosilesiana, XIV Konferencja Naukowa Śląskiego i Dolnośląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Urologicznego i Pielęgniarek Urologicznych. Szczyrk 18-20.09.2009 r. (udział czynny: „Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu” Bartłomiej Burzyński)

Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Urologów „V Krynicki rozjazd”. Krynica-Zdrój 4-7.01.2010 r.

Sympozjum naukowo-szkoleniowe Urologia 2010-standardy postępowania, najnowsze doniesienia. Katowice 26.11.2010 r.

Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Urologów „VI Krynicki rozjazd”. Krynica Zdrój 3-6.01.2011 r.

Urosilesiana, XVI Konferencja Naukowa Śląskiego i Dolnośląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Urologicznego i Pielęgniarek Urologicznych. Szczyrk 10-12.06.2011 r.

Urosilesiana, XVII Konferencja Oddziałów Dolnośląskiego i Śląskiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego VI Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa Urologów. Karpacz 22-24.06.2012

Urosilesiana, XVIII Konferencja Naukowa Oddziału Śląskiego i Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego i Pielęgniarek Urologicznych. Szczyrk 28-30.06.2013 r. (udział czynny: „Ocena kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego w obrazie USG u kobiet z nietrzymaniem moczu” Bartłomiej Burzyński)

Urosilesiana, XIX Konferencja Naukowa Oddziału Śląskiego i Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego i Pielęgniarek Urologicznych. Karpacz 20-22.06.2014 r.

Urosilesiana, XX Konferencja Naukowa Oddziału Śląskiego i Dolnośląskiego Polski Towarzystwa Urologicznego i Pielęgniarek Urologicznych . Szczyrk 19-21.06.2015 r. (udział czynny: „Rozbieżność stopnia zróżnicowania raka gruczołu krokowego w biopsji i preparacie pooperacyjnym” Bartosz Muskała, Marcin Życzkowski, Rafał Bogacki, Piotr Bryniarski, Bartłomiej Burzyński, „Rola rehabilitacji w leczeniu schorzeń układu moczowego” Bartłomiej Burzyński, Anna Ciećka, Piotr Bryniarski, Marcin Życzkowski)

VIII Międzynarodowe Dni Rehabilitacji „Potrzeby i Standardy Współczesnej Rehabilitacji”. Rzeszów 04-05.02.2016 r. (udział czynny: „Rehabilitacja urologiczna po zabiegach prostatektomii radykalnej” Zuzanna Sołtysiak, Bartłomiej Burzyński, Anna Aramowicz, Marcin Życzkowski, Paweł Rajwa, Anna Ciećka, Kamil Burzyński)

Śląski Dzień Uro-Onkologii (IX Katowickie Warsztaty Endoskopowe). Szczyrk 04-05.03.2016 r. (udział czynny: „Rola fizjoterapii u chorych po radykalnej prostatektomii” Bartłomiej Burzyński)

II Konferencja Terapeutow Manualnych Pracujących wg Standardów IFOMPT. GWSH, Katowice, 2.04.2016 r.

Ogólnopolski Cykl Seminariów Neurourologii pt „Diagnostyka i leczenie dolegliwości ze strony dróg moczowych, pęcherza neurogennego, pęcherza nadreaktywnego - dyskusja nad przypadkami klinicznymi. Katowice 18.06.2016

XLVII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Katowice, 19-21.06.2017

Urosilesiana, XXII Konferencja Naukowa Oddziału Śląskiego i Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego i Pielęgniarek Urologicznych. Szczyrk, 22-24.09.2017 r. (udział czynny: „Postępowanie fizjoterapeutyczne w nadreaktywności pęcherza moczowego” Martyna Naimska, Maria Grabowska, Bartłomiej Burzyński; „Fakty i mity na temat ćwiczeń mięśni dna miednicy” Bartłomiej Burzyński, Kamil Burzyński; „Zaburzenia równowagi statycznej miednicy i ich wpływ na pracę mięśni dna miednicy u kobiet” Mirosława Wolicka, Anna Ciećka)

Spotkanie Naukowe Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa WLK SUM. Katowice 12 styczeń 2018 r. (udział czynny: "Nietrzymanie moczu - postępowanie fizjoterapeutyczne" Bartłomiej Burzyński)

II Śląski Dzień Uroonkologii. Szczyrk, 9-10 marzec 2018 r. (udział czynny: "Własne doświadczenia w prowadzeniu fizjoterapii u chorych na raka stercza" Bartłomiej Burzyński, Kamil Burzyński)

Sympozjum Naukowe Fizjopiątek ze zdrowiem seksualnym. Warszawa, 8 czerwiec 2018 r. (udział czynny: "Przypadki kliniczne w fizjoterapii seksuologicznej" Bartłomiej Burzyński, Kamil Burzyński)

XLVIII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Katowice, 11-14 czerwiec 2018 r. (udział czynny: "Physiotherapy after radical prostatectomy 6, 12 months after surgery, or maybe earlier? Bartłomiej Burzyński, Zuzanna Sołtysiak-Gibała, Piotr Gibała, Mirosława Wolicka, Michalina Knapik, Karolina Kwiatkowska, Bożena Zennegg-Lindert, Kamil Burzyński)

Urosilesiana, XXIII Konferencja Oddziałów Dolnośląskiego i Śląskiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Polsko-Ukraińskie Spotkanie Urologów. Karpacz 14-16.09.2018 r.

I sympozjum Sekcji Urologii Czynnościowej, Rekonstrukcyjnej i Fizjoterapii PTU. Warszawa, 6 październik 2018 r. (udział czynny: "Obrazowanie EMG pracy mięśni dna miednicy u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu" Bartłomiej Burzyński, Michalina Knapik; "Zespoły bólowe miednicy mniejszej z punktu widzenia fizjoterapeuty" Mirosława Wolicka, Anna Ciećka, Bożena Zennegg-Lindert; "Rola fizjoterapii w nadaktywności pęcherza moczowego" Maria Grabowska, Joanna Kozar; "Fizjoterapia w radykalnej prostatektomii, kiedy zacząć?" Zuzanna Sołtysiak-Gibała, Kamil Burzyński)

Konferencja Naukowo-Warsztatowa Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. Ciechocinek, 12-14.10.2018 r. (udział czynny: "Uroginekologia-zaburzenia dna miednicy" Bartłomiej Burzyński, "Fizjoterapia w radykalnej prostatektomii, czy czas jest ważny?" Bartłomiej Burzyński)

Spotkanie Interdyscyplinarne. Praktyczne aspekty leczenia raka nerki i raka stercza. Instytut Onkologii Gliwice 17.01.2019

Wykład w ramach Programu Stałego ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS SCORA Katowice 11.05.2019 r. (Fizjoterapia w zaburzeniach dolnych dróg moczowych. Bartłomiej Burzyński)

49. Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego Katowice, 12-15.06.2019 r. (udział czynny: Evaluation of pelvic floor muscles in ultrasound imaging in patients after radical prostatectomy before and after urological physiotherapy. Bartlomiej Burzynski, Zuzanna Sołtysiak-Gibała, Piotr Gibała, Mirosława Wolicka, Michalina Knapik, Kamil Burzyński, Anna Ciećka, Karolina Kwiatkowska, Bożena Zennegg-Lindert, Joanna Kozar, Maria Grabowska, Maria Klemenska, Sylwia Kanik)

IUGA International Symposium on Birth Trauma and Pelvic Floor Health for Allied Health Professionals. Croydon, UK June 29-30.06.2019 (udział czynny: "Clinical practical use of ultrasound for assessment of conservative treatment for female pelvic floor dysfunction", Burzyński Bartłomiej, workshop: "Use of PF ultrasound in management of PFD" Ranee Thakar, Burzyński Bartłomiej)

Urosilesiana, XXIV Konferencja Naukowa Oddziału Śląskiego i Dolnośląskiego Polski Towarzystwa Urologicznego i Pielęgniarek Urologicznych . Szczyrk, 27-29.09.2019 r (udział czynny: "Fizjoterapia w przypadku raka prostaty u pacjenta ze stomią - opis przypadku" Burzyński Bartłomiej, Ciećka Anna, Burzyński Kamil, Knapik Michalina, Wolicka Mirosława, Kwiatkowska Karolina, "Prostatodynia - zespół bólowy miednicy mniejszej u mężczyzn - postępowanie fizjoterapeutyczne" Grabowska Maria, Klemenska Maria, Kozar Joanna, Zennegg-Lindert Bożena, Sołtysiak-Gibała Zuzanna, Burzyński Bartłomiej)

Uroginekologii 2019 - aspekty praktyczne. Konferencja naukowo-szkoleniowa. Łódź, 06-07.12.2019 r. (udział czynny: "Fizjoterapia w uroginekologii - co warto wiedzieć" Bartłomiej Burzyński)

"I Ogólnopolski Kongres Neurourologii, Uroginekologii, Rehabilitacji i Uroginekologii Czynnościowej" Warszawa, 14.12.2019 r. (udział czynny: "Fizjoterapia w przypadku radykalnej prostatektomii" Bartłomiej Burzyński, "Leczenie zachowawcze wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet" Bartłomiej Burzyński)

2. Sympozjum sekcji urologii czynnościowej, rekonstrukcyjnej i fizjoterapii PTU Warszawa, 28.02.2020 r. (udział czynny: "Postępowanie fizjoterapeutyczne w nadaktywności pęcherza moczowego u mężczyzn z prostatodynią" Maria Grabowska, Michalina Knapik, Maria Klemenska, Joanna Kozar, Bartłomiej Burzyński "Fizjoterapia po radykalnej prostatektomii" Bartłomiej Burzyński, Kamil Burzyński, Anna Ciećka, Mirosława Wolicka )

XXXIV Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników Wrocław, 23-25.09.2021 r.

51. Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego Warszawa, 21-23.10.2021 r. (udział czynny: "Aktywność seksualna kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu" Bartłomiej Burzyński, Karolina Kwiatkowska, Michalina Knapik, Zuzanna Sołtysiak-Gibała, Kamil Burzyński, Anna Ciećka, Mirosława Wolicka, Katarzyna Cempa)

IX Łódzkie Dni Uroginekologiczne - UROGINEKOLOGIA 2022 Łódź, 09-10.12.2022 r. (udział czynny: "Podstawy fizjoterapii uroginekologicznej" Bartłomiej Burzyński)

Sympozjum Naukowe PTU - Urologia czynnościowa, rekonstrukcyjna i onkologiczna Warszawa, 3-4.03.2023 r

53. Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego Kraków, 11-13.09.2023 r. (udział czynny: "Magiczne punkty spustowe – czyli rehabilitacja w CPPS" Bartłomiej Burzyński, "Funkcjonalna jakość życia u mężczyzn po zabiegu radykalnej prostatektomii: wyniki 12-miesięcznej obserwacji" Tomasz Jurys, Bartłomiej Burzyński, Andrzej Kupilas, Agata Witosińska-Walica, Maciej Szczębara, Martyna Suchojad, Andrzej Paradysz)

Certyfikaty i dyplomy

Kontakt