Trwa ładowanie...
Kim jesteśmy

Centrum Fizjoterapii Urologicznej, Ginekologicznej, Proktologicznej UROSILESIA datuje swoje początki na rok 2005 kiedy to w Zabrzu powstała jedna z pierwszych w Polsce Pracowni Fizjoterapii Dolnych Dróg Moczowych.

Jej założycielem i pomysłodawcą jest dr hab. n. med. Bartłomiej Burzyński specjalista fizjoterapii. Placówka od samego początku swojego istnienia kładła duży nacisk na rozwój procedur terapeutycznych jak również na rozwój naukowy jej pracowników. Zaowocowało to stworzeniem autorskiego programu fizjoterapii po prostatektomii radykalnej dzięki czemu placówka stała się pierwszym miejscem w Polsce gdzie prowadzono taka fizjoterapię. 

Obecnie Centrum Fizjoterapii Urologicznej, Ginekologicznej, Proktologicznej UROSILESIA to wiodące ośrodki w Zabrzu, Bielsku-Białej, Rybniku zajmujące się profesjonalnie fizjoterapią dna miednicy skupiając się na dysfunkcjach charakterystycznych dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Bazuje na światowych wytycznych i autorskich programach fizjoterapii urologicznej, uroginekologicznej, ginekologicznej i proktologicznej specjalizując się w fizjoterapii nietrzymania moczu, nadreaktywności pęcherza moczowego, zespołów bólowych miednicy mniejszej (pochwica, wulwodynia, prostatodynia),zaburzeń anorektalnych. W ramach fizjoterapii okołoporodowej prowadzi program Reedukacji Poporodowej skierowany do kobiet po porodzie zarówno siłami natury jak i cięciem cesarskim.

Dowiedz się więcej

Dla pacjenta

Pessaroterapia w fizjoterapii uroginekologicznej


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat pessariów w fizjoterapii uroginekologicznej.
przeczytaj

Kulki gejszy - czy warto?


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat stosowania kulek gejszy.
przeczytaj

Fizjoterapia Urologiczna po Radykalnej Prostatektomii


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat fizjoterapii urologicznej prowadzonej w Centrum Urosilesia.
Przeczytaj
Więcej

Diagnostyka

Wywiad (badanie podmiotowe)
Rozmowa z pacjentem dostarcza wielu cennych informacji na temat jego choroby. Wywiad w zakresie fizjoterapii urologicznej i fizjoterapii uroginekologicznej powinien dostarczyć informacji na temat: czasu trwania schorzenia, sytuacji podczas których dochodzi do wycieku moczu (np. śmiech, kaszel, bieganie) obecności parć naglących, liczby wizyt w toalecie, liczby epizodów nietrzymania moczu, ilości nocnych wizyt w toalecie, najbardziej uciążliwych dolegliwości dla pacjenta, ilości zużytych wkładek w ciągu doby, objętości spożywanych płynów, chorób współistniejących i leków przyjmowanych na stałe, przebytych zabiegów operacyjnych, liczby i mechanizmów przebytych porodów (w przypadku kobiet),masy urodzeniowej płodów (w przypadku kobiet).
Badanie fizykalne (badanie przedmiotowe)
Ważnym elementem diagnostyki funkcjonalnej dolnych dróg moczowych jest badanie przedmiotowe. Powinno zawierać ocenę statyki miednicy oraz ocenę statyki dna miednicy, ocenę narządów płciowych, okolicy krocza, badanie przezpochwowe (w przypadku fizjoterapii uroginekologicznej),badanie per rectum, palpacyjną ocenę jamy brzusznej. Dodatkowo wykonuje się w uzasadnionych przypadkach próbę kaszlową oraz test podpaskowy.
Ewaluacja neurologiczna
Kolejnym istotnym elementem diagnostyki funkcjonalnej w fizjoterapii dolnych dróg moczowych jest ewaluacja neurologiczna oceniająca kręgosłup, a zwłaszcza poziomy odgrywające kluczową rolę w gromadzeniu i wydalaniu moczu oraz w powstawaniu dolegliwości bólowych miednicy mniejszej. Ocenie poddaje się okolice krocza, należy zwrócić uwagę na odruchy opuszkowo-jamisty i z odbytu. Bada się górne (uszkodzenia w przebiegu Parkinsona i stwardnienia rozsianego) i dolne (zaburzenia funkcjonowania w przypadku uszkodzeń korzeni nerwów krzyżowych) neurony ruchowe.
(EMG) Elektromiografia diagnostyczna
Elektromiografia u pacjentów z zaburzeniami mikcji dostarcza cennych informacji na temat mięśni dna miednicy. Ocenia ich napięcie, funkcjonowanie i unerwienie. Na tej podstawie planowane są EMG-biofeedback i elektrostymulacja, czyli niezbędne elementy fizjoterapii uroginekologicznej i urologicznej. W celu przeprowadzenia badania pacjenci mają aplikowane elektrody powierzchowne, dopochwowe lub dorektalne. Badanie jest bezpieczne, a umiejętna interpretacja wyników bardzo pomocna.
USG (Ultrasonografia dolnych dróg moczowych)
Badanie ultrasonograficzne (Pelvic Floor Sonofeedback Therapy®) jest podstawą diagnostyki funkcjonalnej dolnych dróg moczowych i niezbędnym elementem fizjoterapii uroginekologicznej. Dzięki USG możemy ocenić parametry i na ich podstawie kwalifikować pacjenta do indywidualnego procesu fizjoterapii urologicznej lub uroginekologicznej. Zawsze oceniamy pojemność pęcherza moczowego, zaleganie moczu po mikcji. Dalsze specjalistyczne badanie kolejnych parametrów uwzględnia różnice w budowie anatomicznej i funkcjonowaniu dolnych dróg moczowych między kobietami, a mężczyznami. Z punktu widzenia diagnostycznego i terapeutycznego ultrasonografia umożliwia również ocenę kompleksu lędzwiowo-miedniczno-biodrwoego, który w istotny sposób obrazuje pracę mięśni dna miednicy.
USG powłok brzusznych
USG powłok brzusznych jest oceną funkcjonalną mięśni brzucha, a zarazem częścią szerszej diagnostyki Pelvic Floor Sonofeedback Therapy®. Odgrywa bardzo ważną rolę w diagnostyce rozejścia mięśni prostych brzucha umożliwiając jego pomiar oraz pokazując wzorce ruchowe mięśni kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego. USG rozejścia mięśni prostych brzucha umożliwia odpowiednią diagnostykę i terapię.
Uroflowmetria
Badanie jest bardzo pomocne w fizjoterapii urologicznej i polega na pomiarze szybkości przepływu moczu podczas mikcji. Pozwala zmierzyć objętość oddanego moczu, maksymalną i średnią szybkość przepływu moczu oraz czas trwania mikcji. Badanie jest łatwe do wykonania i nie obciąża w żaden sposób pacjenta, który oddaje mocz do specjalnego lejka połączonego z komputerem. Odpowiednia interpretacja wyników jest bardzo pomocna przy ocenie funkcjonalnej dolnych dróg moczowych takich jak przeszkoda podpęcherzowa, zaburzenia statyki narządów miednicy mniejszej, niewydolność wypieracza. Usługa wykonywana w Oddziale Zabrze.
Manometria anorektalna
Manometria anorektalna jako diagnostyka funkcjonalna na potrzeby fizjoterapii proktologicznej to badanie wysokospecjalistyczne służące do oceny patologii odbytu (nietrzymanie stolca, nietrzymanie gazów, zaparcia). Zawiera w sobie testy diagnostyczne oceniające ciśnienie zwieracza zewnętrznego i wewnętrznego odbytu, czynności motoryczne odbytu, czucia trzewnego, prawidłowości łuków odruchowych (próba ściskania, parcia, kaszlu, czucia trzewnego). Badanie wykonuje się za pomocą specjalistycznej aparatury składającej się z cewnika rektalnego, komputera oraz odpowiedniego oprogramowania do przetwarzania danych i analizy wyników. Na jej podstawie kwalifikujemy pacjenta do fizjoterapii proktologicznej (Biofeedbacku Manometrycznego). Usługa wykonywana w Oddziale Zabrze.

Terapia

Terapia manualna jest jednym z działów medycyny zajmującym się badaniem i leczeniem czynnościowych zaburzeń ciała.

W dosłownym tłumaczeniu oznacza leczenie za pomocą rąk (łac. manus-ręka). Jest skuteczna i bezpieczna ponieważ swoje podstawy opiera na badaniach naukowych. W przypadku fizjoterapii urologicznej, fizjoterapii uroginekologicznej i fizjoterapii proktologicznej terapia manualna jest bardzo pomocna jeśli przyczyna zaburzeń znajduje się w obrębie kręgosłupa (neurologiczne przyczyny zaburzeń) lub nieprawidłowej statyki miednicy (ortopedyczne przyczyny zaburzeń). Odgrywa istotna rolę w zaburzeniach napięcia mięsniowego.

W Centrum Fizjoterapii Urologicznej, Ginekologicznej, Proktologicznej UROSILESIA prowadzimy wyspecjalizowaną terapię manualną w zakresie dysfunkcji dolnych dróg moczowych.

Jedną z metod leczenia funkcjonalnych zaburzeń dolnych dróg moczowych jest elektrostymulacja.

Z fizjologicznego punktu widzenia treningiem elektrycznym możemy wpływać na mięśnie krocza powodując zwiększenie ich siły skurczu, długości skurczu maksymalnego i zwiększenie napięcia spoczynkowego.

W fizjoterapii urologicznej i uroginekologicznej wykorzystuje się ją również wpływając na pracę pęcherza moczowego. Parametry dobiera się indywidualnie na podstawie diagnostyki funkcjonalnej dolnych dróg moczowych i stanu klinicznego pacjenta. Używa się elektrod dopochwowych, dorektalnych oraz powierzchownych.

EMG biofeedback, czyli biologiczne sprzężenie zwrotne to metoda ćwiczeń mięśni dna miednicy wykorzystująca oddziaływanie na świadomość ćwiczących.

Fizjoterapia uroginekologiczna i fizjoterapia urologiczna korzysta z EMG biofeedback ponieważ pomaga on w uzyskaniu większej wyczuwalności, rozpoznawalności właściwych mięśni, a przede wszystkim pozwala modyfikować funkcje, które nie są kontrolowane świadomie. Do zabiegu używa się elektrod dopochwowej lub dorektalnej, dzięki czemu możliwa jest obserwacja zmian aktywności elektrycznej mięśni dna miednicy na monitorze komputera podczas ich napinania i rozluźniania.

Podstawą EMG biofeedbacku jest współudział pacjentki/pacjenta w leczeniu.

Najbardziej rozpowszechnioną metodą zachowawczą leczenia nietrzymania moczu są ćwiczenia mięśni dna miednicy wprowadzone do medycyny w 1948 roku przez amerykańskiego ginekologa Arnolda Kegla.

W fizjoterapii uroginekologicznej miały na celu odbudowę napięcia i siły osłabionych mięśni dna miednicy, ale również wpływają na rozluźnienie wypieracza czyli pęcherza moczowego przy zbyt częstym parciu na mocz. W Centrum Fizjoterapii Urologicznej, Ginekologicznej, Proktologicznej UROSILESIA nie zleca się ćwiczeń bez wcześniejszej obiektywnej kontroli napięcia mięśni dna miednicy ponieważ nieprawidłowo wykonywane nie dają efektu terapeutycznego, a dodatkowo mogą powodować nasilenie objawów.

Tylko pacjenci którzy zostali nauczeni poprawnej pracy mięśni dna miednicy mogą ćwiczyć indywidualnie w warunkach domowych zgodnie z zaleceniami fizjoterapeuty. Początkowo ćwiczenia wykonywane są w pozycji leżącej, później można przejść do siadu i stania. Liczbę powtórzeń, czas trwania skurczu i przerwy ustala się uwzględniając rodzaj dysfunkcji i stan kliniczny pacjentów.

Ultrasonografia jest uznaną metoda diagnostyczną zaburzeń funkcjonalnych dolnych dróg moczowych.

W Centrum Fizjoterapii Urologicznej, Ginekologicznej, Proktologicznej UROSILESIA korzystamy z USG w celach diagnostycznych ale również wprowadziliśmy autorski program terapeutyczny z wykorzystaniem ultrasonografii (Pelvic Floor Sonofeedback Therapy®). Jest to niezbędny element fizjoterapii uroginekologicznej, urologicznej i proktologicznej. Umożliwia obserwację w czasie rzeczywistym pracy mięśni dna miednicy oraz pozostałych mięśni kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego. Odgrywa istotną rolę w terapii rozejścia mięśni prostych brzucha (USG powłok brzusznych).

Metoda jest bezpieczna i nieinwazyjna, opiera się na biologicznym sprzężeniu zwrotnym.

Ćwiczenia hypopresivne są jedną z możliwości terapeutycznych w przypadku zaburzeń dolnych dróg moczowych.

W przeciwieństwie do aktyności fizycznej podejmowanej przez kobiety z zaburzeniami mikcji nie wywołują zwiekszenia ciśnienia śródbrzusznego, które generuje wyciek moczu lub zwiększa nadreaktwyność pęcherza moczowego.

Z tego powodu często wykorzystywane są w fizjoterapii uroginekologicznej. Sprawdzają się w wysiłkowym nietrzymaniu moczu, obniżeniu narządów miednicy mniejszej (wypadaniu pochwy, macicy),ale odgrywają również istotną rolę w terapii rozejścia mięśni prostych brzucha.

Biofeedback Manometryczny (anorektalny) to biologiczne sprzężenie zwrotne wykorzystywane w zaburzeniach odbytu.

Znajduje zastosowanie w fizjoterapii proktologicznej w zaburzeniach anorektalnych takich jak zaparcia, nietrzymanie stolca, częste parcie na stolec, wypadanie odbytnicy. Odgrywa bardzo istotna rolę po zabiegach onkologicznych na jelicie grubym przy odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego. Uruchamia prawidłowy tor defekacji.

Do zabiegu wykorzystywany jest specjalny cewnik (balon) podłączony do aparatu z dedykowanym oprogramowaniem. Terapia jest niebolesna. Usługa wykonywana w Oddziale Zabrze.

Pessary, które dzisiaj mają różne kształty i formy to silikonowe pierścienie lub kostki stosowane w zaburzeniach statyki dna miednicy i zaburzeniach mikcji.

Ich kształt dobiera się indywidualnie uwzględniając stan kliniczny pacjentki i rodzaj występujących dysfunkcji. Pessar może być stosowany przez pacjentkę w różnym czasie w trakcie doby. Zdarza się, że jest zakładany przed aktywnością fizyczną lub innym wysiłkiem ale może być też stosowany w ciągu całego dnia lub doby.
W Centrum Fizjoterapii Urologicznej Ginekologicznej Proktologicznej UROSILESIA stosujemy pessaroterapię w połaczeniu z fizjoterapią uroginekologiczną w celu uzyskania lepszych efektów terapeutycznych.

Tecar to innowacyjna forma terapii, łącząca terapię manualną z działaniem prądów o wysokiej częstotliwości. 

Winback jest naturalną i nieinwazyjną energią generowaną za pomocą prądów wysokiej częstotliwości, która stymuluje i zwiększa metabolizm komórkowy. Tecar terapia ma zastosowanie w uroginekologii przy niwelowaniu bólów w obrębie miednicy i przyspieszaniu procesów regeneracji po porodzie (praca dopochwowa-per vagniam, paca na bliźnie po CC oraz epizjoteomii). Wykorzystywana jest również w fizjoterapii urologicznej w pracy z pacjentami z bólem miednicy mniejszej (prostatodynia, prostatitis, bezbakteryjne zapalenie prostaty).

Usługa wykonywana w Oddziale Zabrze.

Nasi Pacjenci

Kontakt
Polecane strony
EdukacjaSzkoleniaWarsztatyStaże
FizjoterapiaUrologicznaUroginekologicznaGinekologicznaProktologicznaOnkologiczna
Badania naukoweFizjoterapiaUrologiaUroginekologiaGinekologiaProktologiaOnkologia